Michael Abildgaard – Translatør og tolk i italiensk

Email: info@ttma.dk            Telefon: +45 61 65 94 35

Jeg tilbyder professional oversættelse, tolkning og sproglig revision af højeste kvalitet på dansk og italiensk, for myndigheder, virksomheder og privatpersoner. Jeg løser opgaver inden for mange forskellige områder, blandt andet inden for fagsprogene jura, teknik og økonomi.

Jeg er optaget i Udenrigsministeriets legaliseringsdatabase og udfører derfor også autoriserede oversættelser som kan legaliseres i Udenrigsministeriet. Ligeledes er jeg optaget på den italienske ambassades liste over translatører hvis oversættelser de kan legalisere.

Alle henvendelser og alt materiale bliver naturligvis behandlet med største fortrolighed.

For yderligere oplysninger eller for et konkret tilbud, send mig en mail på info@ttma.dk eller ring til mig på telefon +45 61 65 94 35.